Hide/Show Panels Hide/Show Panels
Koniecznie przeczytaj
Nawigacja
Strona Główna
MANIFEST WANDEI!
Artykuły
Archiwum newsów
Czat Wandei!
Blog Wandei!
FORUM WANDEI
Linki
Kontakt
Galeria
Szukaj
Pomoc dla Rafałka
Ostatnie Artykuły
LONDYN 2012. Gwiazdy...
Co tam panie w polit...
Życzliwość
Rozmowy o Dekalogu
Miłosierdzie według ...
Pomoc dla Rafałka
Drogi Przyjacielu, możesz pomóc choremu na autyzm Rafałowi wpłacając 1% podatku dochodowego. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać: Nr KRS Fundacji 0000037904 W rubryce "Informacje uzupełniające: 5089 Popiel Rafał Józef lub dobrowolną kwotą od serca w formie darowizny.
Reklama
LOŻA SZYDERCÓW

Ziobros, Kurkos i Cymanis
Trzej Muszkieterowie chwyciwszy za szpady bój chcieli rozegrać śmiertelny o Podstawy i Szczegóły ale nie docenili sprytnego i przebiegłego Kardynała Kaczelieu, który przejrzawszy zamiary spiskowców za poślednie Ziobro uchwyciwszy ciupasem do zimujących raków niepokornych gwadzistów (już byłych a nawet bywałych) wysłał. Absolutyzm uratowany, niech żyje kardynał!
Szkółka

Materiały pomocnicze do nauk wszelakich z naciskiem na humanistykę dla zdesperowanych żaków płci obojga z zzanaczeniem, że o likajon chodzi.
WEJŚCIE
Na Forum
Najnowsze Tematy
A'propos dyskusji
Faux documents onlin...
Dlaczego antykoncepc...
Magiel wierszowany. ...
Powstanie Warszawski...
Najciekawsze Tematy
Magiel wierszowan... [17]
A'propos dyskusji [15]
Powstanie Warszaw... [13]
Witamy na nowym F... [10]
Dlaczego antykonc... [8]
Dwumiesięcznik do pobrania
- - - -
DWUMIESIĘCZNIK nr 1
- - -
DWUMIESIĘCZNIK nr 2
Ankieta
Czy Janusz Palikom będzie miał realny wpływ na politykę państwa?

Tak, będzie wspierał nowy rząd a być może znajdzie się w koalicji.

Będzie miał, ale głównie poprzez zakulisowe naciski i szantaż polityczny.

Będzie miał minimalny wpływ jako opozycja

Nie będzie miał żadnego wpływu, będzie izolowany na scenie politycznej

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Wandea TV

Kanał Wandea TV
Klik!!
Pogoda
>
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 197
Najnowszy Użytkownik: Marek
Licznik

Przyjaciele Wandei

Kwartalnik Humanistyka
- - - -
Rodzina Katolicka
- - - -
Prohomofobia. Stop homopropagandzie.
- - - -
Polis. Miasto Pana Cogito
- - - -
Silva Rerum Ewagriusza
- - - -
CZADowa tablica!
- - - -
Dowody na (nie)istnienie Boga (1)
Czas w logice klasycznej

Czy zdanie 'jutro będzie padać deszcz' jest zdaniem logiki? Nie umiemy ustalić jego wartości logicznej, a więc odpowiedź jest przecząca. Może to się wydawać dziwne (zwłaszcza w dobie komputerów), ale zdania prawdziwe opisują fakty (stan), a nie ich zmiany w czasie! Możemy powiedzieć: 'dodając do liczby 2 liczbę 3 otrzymamy 5'. Wydaje się, że wyrażono tu jakiś ciąg czynności w czasie. Ale wynik jest z góry przesądzony i my stwierdzamy tylko ten stan. W przypadku komputera - jego konstrukcja i oprogramowanie determinują każde działanie. Opis jego działania jest więc równoważny opisowi struktury. Da się go przedstawić jako zbiór zdań logiki. Dotyczy to wszystkich układów (maszyn) deterministycznych. Wątpliwości mogą dotyczyć jedynie tego, czy mamy do czynienia z determinizmem (jak w zdaniu 'jutro wzejdzie słońce'). Jeśli uznajemy zdanie za prawdziwe (fałszywe), tym samym uznajemy iż jego wartość logiczna nie zmienia się w czasie.

Światy możliwe

Kiedy fakty nie są znane w pełni, też możemy je opisać w sposób ścisły - choć niekoniecznie szczegółowy. Na przykład: 'jeśli rzucimy kostką do gry to otrzymamy ilość oczek od 1 do 6'. W tym przypadku można też skorzystać z pewnego rozszerzenia logiki klasycznej, a mianowicie logiki modalnej. W logice tej wprowadza się dwa operatory: jest konieczne oraz jest możliwe. Możemy więc powiedzieć: 'jest możliwe że rzucając kostką do gry otrzymamy 6 oczek'. Nie stanowi to istotnego wyłomu w deterministycznym charakterze logiki. Powszechnie takie zdania modalne interpretuje się w ten sposób, że pojawia się kilka światów możliwych. W każdym z nich wynik jest zdeterminowany. A więc na przykład w jednym ze światów możliwych rzucenie kostką da na pewno wynik 1 a w innym 6. Jeden z tych światów możliwych jest naszym światem realnym (choć możemy nie wiedzieć który). Operator jest możliwe oznacza że istnieje co najmniej jeden świat możliwy w którym zdanie jest prawdziwe. Operator jest konieczne zaś oznacza, że w każdym świecie możliwym rozważane zdanie jest prawdziwe.

Zdania warunkowe

Powiedzmy, że masz siedem ponumerowanych kostek do gry (od 0 do 6). Rzucasz kostką numer 0, a następnie - w zależności od wyniku jedną z kostek z numerkami od 1 do 6. Po wykonaniu tych czynności możemy opisać ich wynik. Na przykład: 'kostką numer 0 wyrzucono 4 i kostką numer 4 wyrzucono 6'. Ale nawet przed wykonaniem pierwszego rzutu mamy pewną wiedzę, którą możemy zapisać podając wszystkie możliwe stany (oznaczmy skrótowo k[n]=m : rzut kostką numer n daje wynik m oczek): '(k[0]=1 i k[1]=1) lub (k[0]=1 i k[1]=2)... lub (k[0]=2 i k[2]=1) ....'
Użycie zdania w logice modalnej pozwala na uniknięcie zapisu całego tego ciągu możliwych zdarzeń. Jeśli nas interesuje tylko określony wynik, możemy powiedzieć:
'jest możliwe że kostką numer 0 wyrzucimy 1 i kostką numer 1 wyrzucimy 8 '
(w skrócie: jest możliwe że k[0]=1 i k[1]=8).
Istnieje jeszcze jeden sposób skrócenia zapisu, bez uciekania się do logiki modalnej. Służy do tego implikacja. Zauważmy, że jeśli podane wcześniej zdanie opisujące wszystkie możliwe wyniki jest prawdziwe, to prawdą jest również:
'~(k[0]=1) lub ( (k[1]=1 lub k[1]=2) lub k[1]=3 ....) )'
a to jest równoważne implikacji:
' jeśli k[0]=1 to ( (k[1]=1 lub k[1]=2) lub k[1]=3 ....) )'
Jeśli zdanie logiki opisuje działanie pewnego systemu, to implikacja może służyć zaznaczeniu kolejności działań - ale pod warunkiem, że wyrażenie po lewej stronie będzie prawdziwe! Zgodnie z tym co zaznaczono na wstępie - tylko wyrażenie prawdziwe opisuje stan jakiegoś (rzeczywistego lub nie) systemu. Oczywistym jest, że najpierw wykonywane jest działanie opisane po lewej stronie implikacji. Jednak pokazana równoważność pokazuje, że implikacja nie jest niezbędna dla opisania samego wyniku (lub możliwych do uzyskania wyników).

Zdania sensowne i nonsensowne

Co możemy powiedzieć o zdaniu (dotyczącym przytoczonego przykładu): 'kostką numer 0 wyrzucono 1 oczko a kostką numer 2 wyrzucono 8 oczek'? Skoro nie rzucano kostką numer 2 (bo kostką numer 1 wyrzucono 1), to zdanie nie może być prawdziwe. Czy jednak możemy uznać go za fałszywe? Jeśli informacja ma zawierać dane o rzucaniu kostką - to oczywiście tak. Ale jeśli przekazujemy wyłącznie wynik, a na stole leżą tylko kostki 0 i 1? My nawet nie wiemy, czy kostka numer 2 istnieje. Takie odwołanie się do rzeczy o których nic nie wiemy czyni zdanie nonsensownym. Jeśli powiemy: 'obecny król Polski nosi' wąsy, to nie mówimy prawdy lub fałszu. Wypowiadamy zdanie nonsensowne, gdyż Polska nie jest królestwem.

Podróże w czasie a logika

Czy zadanie z naszego przykładu można odwrócić? Brzmiałoby ono: 'rzuć jedną z kostek 1-6, zależnie od wyniku drugiego z rzutów, który wykonasz kostką numer 0'. To zadanie jest nonsensowne, gdyż nie wiemy do czego odnosi się początek zdania. W chwili wykonania pierwszego rzutu nie jest znany wynik drugiego z nich. Gdyby istniała możliwość podróżowania w czasie, to nasz podróżnik mógłby najpierw rzucić kostką 0, a później wrócić do przeszłości i wykonać rzut jedną z kostek od 1 do 6. Zauważmy jednak, że w świecie związanym z podróżnikiem kolejność działań byłaby inna niż w zadaniu. Z punktu widzenia logiki to zadanie pozostaje bezsensowne. Niby oczywistość. Ale takie nonsensowne żądania bywają tak sprytnie sformułowane, że nie dostrzegamy błędu. Tak zrodziło się wiele tak zwanych paradoksów.

Paradoks golibrody

Weźmy teraz pod uwagę znany paradoks golibrody: 'wojskowy golibroda, to żołnierz, golący wszystkich (i tylko tych) żołnierzy, którzy się sami nie golą'. Wydaje się, że mamy tu problem, gdyż jeśli golibroda się sam nie goli to powinien się ogolić, ale on nie może golić tych którzy się sami golą.
Co tu znaczy 'sami się nie golą'? Możemy uznać, że tyle co 'sami się nie ogolili'. Wówczas nie ma w powyższym zdaniu żadnej sprzeczności. Wszyscy którzy się nie ogolili (łącznie z golibrodą) mogą liczyć na to iż zostaną przez golibrodę ogoleni. Mamy zbiór implikacji 'jeśli żołnierz się nie ogolił, ogoli go golibroda'. Jeśli jednak stwierdzenie 'sami się nie golą' uznamy za równoważne stwierdzeniu: 'sami się nie ogolili i nie ogolą w przyszłości' - to otrzymamy zdanie którego wartości logicznej ustalić nie sposób. Mamy tu bowiem odwołanie do przyszłości. Nie ma tu więc żadnego paradoksu, ale źle sformułowane zdanie.

Paradoks kamienia

Słynny paradoks kamienia brzmi: 'Czy wszechmogący Bóg może stworzyć kamień, którego sam nie da rady podnieść?' Podważając wszechmoc Boga uznajemy, że:
'(stworzyć(Bóg,Kamień) i ~podnieść(Bóg,Kamień)) lub ~stworzyć(Bóg,Kamień)'
Pierwsza część alternatywy jest równoważna zaprzeczeniu implikacji: 'jeśli stworzyć(Bóg,Kamień) to podnieść(Bóg,Kamień)'. Czyli powątpiewamy w możliwość podniesienia któregoś ze stworzonych kamieni. Ale nie widać podstaw do tego zwątpienia. Pozostaje więc druga część alternatywy. Wątpimy w możliwość stworzenia jakiegoś konkretnego kamienia. Jakiego? Oczywiście wszechmocny Bóg może spełnić każde nasze żądanie, pod warunkiem że będzie ono wyrażone w sposób sensowny (bo tylko to możemy poddać logicznej analizie). Czy określenie 'kamień którego Bóg nie może podnieść' jest sensowne? Najprostsza odpowiedź brzmi: nie, gdyż nie ma kamieni których nie podniósłby wszechmocny Bóg. Może się w tym miejscu pojawić zarzut, że wszechmoc została zakwestionowana - nie można więc odwoływać się w dowodzie do czegoś co jest do udowodnienia. Jednak nie możemy żądać próby podnoszenia czegoś czego nie ma. A więc najpierw musi być akt stworzenia a później podnoszenia. Przy tej kolejności działań Bóg może stworzyć dowolny kamień. I każdy stworzony kamień może podnieść! Na żądanie stworzenia innego kamienia ma prawo zapytać: 'jakiego?'. Nie potrafimy sformułować żądania bez odwoływania się do przyszłej próby podnoszenia. A więc nie można sformułować go w sposób sensowny.
Jeszcze dokładniej widać to, gdy zadanie sformułujemy z użyciem logiki modalnej. Możemy zdefiniować dowolne światy możliwe, w których pojawiają się różne kamienie. Dla wszechmocnego Boga jest koniecznością, by w każdym z tych światów mógł podnieść kamień tam istniejący. Chcąc wskazać kamień o który nam chodzi musielibyśmy powiedzieć: kamień którego nie ma w żadnym świecie możliwym. Tyle że to żądanie jest bezsensowne (nie wiadomo do czego się odnosi). Widać więc że to my mamy problem z logiką a nie Bóg ze wszechmocą.
Dodane przez Jurek Wawro dnia grudzień 04 2010 21:21:34 · 6 Komentarzy · 1621 Czytań · Drukuj
Komentarze
sorcier dnia grudzień 05 2010 18:40:40
Cieszę się, że Szanowny Kolega do nas zawitał.smiley Muszę przestudiować tekst, potem spróbuję się odnieść.
misiek1111 dnia grudzień 07 2010 14:47:46
"jest możliwe że kostką numer 0 wyrzucimy 1 i kostką numer 1 wyrzucimy 8 "
Nie do końca rozumiem o co chodzi z tym wyrzucaniem 8-ki. Jest to zamierzone?
Jurek Wawro dnia grudzień 07 2010 16:18:43
@miesiek:
Dziękuję za uwagę - to oczywiście pomyłka. Miało być 6!!!
sorcier dnia grudzień 07 2010 17:37:52
Najprostszym i najsłuszniejszym wnioskiem, który nasunął mi się po uważnej lekturze artykułu jest to, iż wszystkie dowody ma nieistnienie Boga obciąża jedna istotna skaza: Są one wyprowadzane od absurdalnych przesłanek!!! Jako takie nie mają żadnej wartości w świetle logiki i mogą być uznane co najwyżej za rodzaj kalamburu.
Nieco podobnie rzecz była rozważana pod następującym wpisem: http://www.fronda.pl/marek2200/blog/zly_bog_propozycja_eksperymentu_myslowego chociaż sam wpis pozornie mówi o czymś nieco innym.smiley
Jurek Wawro dnia grudzień 07 2010 18:53:49
@Sorcier:
Przy obecnym stanie wiedzy tak jest w istocie - wszystkie te "dowody" to tylko łamigłówki. Niestety - one nadal są traktowane poważnie i używane - nawet wśród naukowców.
Problem zła - poruszony we wskazanym tekście należy do najtrudniejszych. To już nie jest tylko kwestia 'wzięcia na rozum'. To jest także test dla naszej wiary. Zderzyłem się z nim w pierwszej klasie podstawówki - gdy na pogrzebie kolegi jego matka zaczęła pomstować Bogu smiley
Marek dnia wrzesień 15 2020 12:55:46
stary, ale bardzo dobry tekst
______________________
masturbatory z wibracjami
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Kalendarium 16-22 lipca

16 lipca
1611
- urodziła się Cecylia Renata Habsburżanka, pierwsza żona Władysława IV (zm. 1644). Była staranie wykształcona, pobożna i kulturalna, czym zyskiwała ogólną sympatię. Jej pasją był teatr, często brała udział w amatorskich spektaklach. PO poślubieniu Władysława była koronowana w warszawskim kościele św. Jana, była to pierwsza koronacja poza Krakowem od czasów Władysława Łokietka, co wzbudziło protesty części szlachty. Jej małżeństwo było bardzo trudne (głównie z powodu niewierności męża) ale z resztą rodziny Wazów utrzymywała bardzo serdeczne stosunki. Królowa Cecylia Renata urodziła troje dzieci w tym jedno martwe, po ostatnim porodzie zmarła z powodu zakażenia. Pozostawiła po sobie dobrą i życzliwą pamięć.

17 lipca
1790
- zmarł Adam Smith (ur. 1723), szkocki ekonomista, filozof, prekursor nauk społecznych, najlepiej znane są jego prace z zakresu teorii rynku, uchodzi za ojca liberalizmu gospodarczego.

18 lipca
1853
– w Olbrachcicach na Śląsku Cieszyńskim urodził się Jan Michejda, ewangelik, polski działacz społeczny i polityczny. Był posłem Sejmu Krajowego Śląska Cieszyńskiego i Opawsko-Karniowskiego oraz dwukrotnie również posłem w Radzie Państwa w Wiedniu, gdzie reprezentował polski obóz narodowy. W 1922r. wybrany został pierwszym polskim burmistrzem polskiego Cieszyna. Zmarł 14 maja 1927r.

19 lipca
1374
- zmarł Francesco Petrarca (ur. 1304), włoski prawnik, pisarz, dyplomata, filolog i poeta. Z wykształcenia prawnik, zasłynął jako znawca kultury antycznej oraz znakomity poeta posługujący się zarówno perfekcyjną łaciną jak i nowopowstałym językiem włoskim. Pozostawał na usługach dyplomacji papieskiej oraz książąt włoskich. Pomimo wstąpienia do stanu duchownego założył liczną rodzinę. Najbardziej znanym dziś jego utworem są „Sonety do Laury”, wyidealizowanej kochanki Petrarki (wg niektórych postaci fikcyjnej).

20 lipca
1797
- urodził się Paweł Edmund Strzelecki, polski podróżnik i badacz, w czasie swojej podróży dookoła świata badał między innymi przyrodę i geografię obu Ameryk oraz Australii. Tam dokładni zbadał Wielkie Góry Wododziałowe a ich najwyższy szczyt nazwał Górą Kościuszki.

21 lipca
1899
– urodził się Ernest Miller Hemingway, amerykański reporter, pisarz i podróżnik, uczestnik I Wojny Światowej i hiszpańskiej wojny domowej, alkoholik. Został nagrodzony nagrodą Nobla w dziedzinie literatury w 1954r. a dwa lata później nagrodą Pulitzera za opowiadanie „Stary człowiek i morze”. Czterokrotnie żonaty. Popełnił samobójstwo 2 lipca 1961r.

22 lipca
1902
- zmar Mieczysław kardynał Ledóchowski (ur. 1822), arcybiskup metropolita poznański i gnieźnieński oraz prymas Polski w latach 1866–1886, prefekt Kongregacji Rozkrzewiania Wiary w latach 1892–1902, kardynał prezbiter od 1875, baliw Wielkiego Krzyża zakonu maltańskiego. Zwolennik świeckiej władzy papieży (dał temu wyraz w czasie soboru watykańskiego). Początkowo współpracownik władz pruskich, skonfliktowany z polskim społeczeństwem, w czasie Kulturkampfu sprzeciwił się nauczaniu religii w języku niemieckim za co został uwięziony. Zyskał wtedy sympatię społeczeństwa polskiego. Po wypędzeniu z diecezji mieszkał w Rzymie
Klik!!!
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Książki polecane


"Bóg dobry aż tak? O Bożym miłosierdziu myśli kilka" Ks. Piotr Pawlukiewicz

ak wielu ludzi wciąż jeszcze żyje w przekonaniu o istnieniu Boga okrutnego. Boga, który jest policjantem, prokuratorem i bezlitosnym sędzią. Ci ludzie żyją pomiędzy młotem a kowadłem. Z jednej strony taki Bóg, z drugiej świadomość swoich nieustannych upadków. Dla nich to przedsionek piekła... A takiego Boga nie ma. To prawda, że On jest Sędzią, ale Sędzią pełnym miłosierdzia. W Bogu jest więcej dobroci niż potrafimy to sobie wyobrazić. O tym mówi Biblia, o tym mówią objawienia, jakie Jezus przekazał siostrze Faustynie.

"Sakramenty. I co z tego?" o. Leon Knabit OSB

Zapis rozmów ojca Leona Knabita OSB z młodymi zbuntowanymi, opornymi, niewierzącymi i tym podobnymi - na temat sakramentów, Kościoła, życia...
Mnich nie boi się żadnych pytań i nie twierdzi, że zna odpowiedź na wszystkie pytania. Ale na wiele pytań ma odpowiedź, nierzadko zaskakującą... Opowiada też ciekawe historie z własnego życia...

"Wolni od niemocy" O. Augustyn Pelanowski OSPPE

Nie widzisz sensu swojego życia? Czujesz się nikomu niepotrzebny, nieakceptowany, niekochany? Jesteś ciągle smutny i zniechęcony? Uważasz, że nic nigdy ci się nie udaje? Jeśli tak - TA KSIĄŻKA JEST DLA CIEBIE!
Z pewnością znasz fragment Ewangelii wg św. Łukasza, w którym Jezus uzdrawia w świątyni pochyloną od 18 lat kobietę... Ale czy wiesz o tym, że owa kobieta tak naprawdę przedstawia człowieka, który przez cierpienie, prześladowanie, niezrozumienie - często ze strony najbliższych osób - staje się coraz bardziej "pochylony" życiowo...

Ewangelia 2012. Oprawa twarda z tasiemką

Wyjątkowa pozycja zawierająca PEŁNY TEKST EWANGELII NA KAŻDY DZIEŃ 2012 roku oraz parametry liturgii słowa danego dnia. Czytanie z Ewangelii opatrzone zostało krótkim rozważaniem oraz prostą modlitwą inspirowaną słowem Bożym. Pomagają one ukierunkować osobistą refleksję i pełniej zrozumieć nauczanie Chrystusa.
Ponadto książka przypomina o uroczystościach i świętach kościelnych, o liturgicznych wspomnieniach świętych i błogosławionych oraz zawiera rozważania Drogi Krzyżowej, Różańca, najważniejsze litanie, Gorzkie Żale, Godzinki oraz Kompletę, czyli liturgiczną modlitwę na zakończenie dnia.

Ryszard Kapuściński "Podróże z Herodotem"

Kiedy Ryszard Kapuściński wyruszał w swoją pierwszą zagraniczną podróż, dostał w prezencie "Dzieje Herodota". Dzieło starożytnego historyka towarzyszyło mu w wędrówkach po Indiach, Chinach, Azji Mniejszej i Afryce. W swojej najnowszej książce sławny reporter opowiada o wielu fascynujących wydarzeniach politycznych i historycznych, zestawiając je z faktami opisywanymi przez Herodota...
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

BertonN
01/02/2018 05:41
Our team is a unique producer of quality fake documents. We offer only original high-quality fake passports, driver's licenses, ID cards, stamps, VISAs and other products for a number of count

alanmk3
08/01/2018 16:06
My brand-new suss out d evolve: http://mae.post1.telrock.
org


Machfajok
02/12/2017 02:45
I want to introduce to you the best Garry's Mod gaming community. [url=http://nexusrp.ru/]N
exusRP STALKER RP[/url] <a href=http://nexusrp.ru/>Č
ăđîâîĺ ńîîáůĺńňâî NexusRP</a>


Gachimjok
03/11/2017 01:06
[url=http://nexusrp.ru/]Đ
óńńęčé SCP Breach 37.230.162.245:27015[/url
] [url=http://yousteam.ru/]
STEAM č Origin keys[/url]


MerlinViefe
20/09/2017 16:55
[url=http://www.genouxrap
es.com/images/base.php?mn
=21]Lovegra 100mg Erfahrung[/url] Espresso may be of great support if you work from home and need some oxygen. The majority of cafes offer f


MerlinViefe
13/08/2017 02:39
[url=http://www.denishirs
t.fr/adidas-2015-homme-sa
ndal-252.html]Adidas 2015 Homme Sandal[/url] Join signals from your charge card firm. Most companies provide them and they could be quickly


MerlinViefe
12/08/2017 21:27
[url=http://www.claudegou
ron.fr/louboutin-spikes-1
18.php]Louboutin Spikes[/url] When you are feeling as though you suffer from back pain that nobody else may possibly comprehend then you are


MerlinViefe
06/08/2017 14:37
[url=http://www.socnavale
pisa.it/520-puma-fenty-bu
rgundy.html]Puma Fenty Burgundy[/url] Learn what is causing your tinnitus by trying various cures. Remember to take it easy and commit plent


MerlinViefe
01/08/2017 04:20
[url=http://www.piccolaum
bria.it/scarpe-da-calcio-
puma-nuove-801.php]Scarpe
Da Calcio Puma Nuove[/url] In case you are a sufferer of panic attacks, then perhaps you are looking for some


MerlinViefe
24/07/2017 22:34
[url=https://www.isabella
brancolini.it/images/orig
inals/1399-adidas-gazelle
-vintage-suede.jpg]Adidas
Gazelle Vintage Suede[/url] Incorporate your typical doctor within your cosmetic


Archiwum
Klik!

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl